BAŞKANIN MESAJI

1955 yılında bir kamu kuruluşu olarak endüstriyel faaliyetlerine başlayan MİTAŞ’ı 1989 yılında özelleştirilmesi ile bünyemize kattığımızda küresel pazarları hedefleyen yeni bir vizyon ile işe koyulduk.

Bu vizyondan hareketle 90’lı yıllardan başlayarak insan kaynaklarına, üretim ve bilgi teknolojilerine, verimlilik artışına yaptığımız yatırımlar ile yurt içi pazar ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan bir şirketten, sektöründe dünyanın sayılı üreticileri arasına giren bir şirket yarattık.

Tüm çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu sabırlı ve özverili çalışmalar günümüz MİTAŞ Grubu’nun da temelini oluşturmuş ve bugün müşteri portföyünü 5 kıtada 130’dan fazla ülkeye yaymış bir Şirketler Grubu olarak ülkemizin sanayisinde yerimizi almasını sağlamıştır.

Şirketlerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde yoğun bir rekabet mevcut. Farklı ülkelerde ve iş alanlarında çalışan, farklı iş kültürlerine sahip müşterilerimize eş zamanlı hizmet götürmek hızlı karar almayı, sürekli bir koordinasyon ve çabayı gerektiriyor.

MİTAŞ Grup Şirketleri’nin önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmesi sadece bu çaba ve çalışmalarımızı sürdürmeyi değil, küresel olmanın önemli bir kavramı haline gelen inovasyona da ağırlık verip, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak şekilde ürünlerimize, hizmetlerimize ve iş süreçlerimize dönüştürmemizi zorunlu kılıyor.

Bu fikirlerin oluşmasını sağlayacak özendirici, destekleyici, yeniliklere ve değişikliklere açık iş kültürümüzü daha geliştirerek müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız için değerli bir iş ortağı olma konumumuzu pekiştireceğiz.

Son yıllarda arttırdığımız yatırımlarımız, teknolojik yenilenmelerimiz, yeniden yapılanma çalışmalarımız ve yeni grup şirketlerimiz ile günümüz dünyasını doğru okumayı amaçlayarak gelişmemizi sürdürüyoruz.

Başarı ölçütümüz sadece finansal rakamlar değil!

Çevre dostu teknolojilerimiz ve uygulamalarımız ile doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün en alt düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütüyor, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında bu konuda duyarlılığı geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir gelişme ve toplumsal katılım ilkesinin bir uzantısı olarak, içinde bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevrenin gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçiriyor, özellikle eğitim alanında öğrencileri destekleyici projelere ağırlık veriyoruz.

Ülkemizin değerli bir sektörel markası olan MİTAŞ’ın bugüne kadar üstlendiği rolü, tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının katılımı ve katkısı ile dinamik ve girişimci bir ruhla daha da ileriye götüreceğine inanıyoruz.

Volkan KARABAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı