ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olan MİTAŞ olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır.

Bunu gerçekleştirirken;

• Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

• Faaliyetler sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltmak, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile minimize etmek, bunların mümkün olmadığı durumlarda atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,

• Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek,

• Çevre yönetimi konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymak,

• Çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek, proses riskinin bulunduğu yerlerde acil durumlara karşı hazırlanan önlemleri sürekli güncelleyerek olağandışı durumlara hazır olmak, temel çevre yönetim prensiplerimizdir.