Çatıüstü Tipi Direkler

MTS-Mitas Telekom Sistem üçgen & dört ayaklı değişik yüksekliklerde çatıüstü kuleler tedarik etmektedir.

 

Çatıüstü kafes direkler

Değişik boylarda üçgen ya da dörtgen kesitli kafes tip çatıüztü direkler temin edilmektedir. Tırmanma merdiveni ve düşey kablo yolu direklere entegre edilmiştir. Talep doğrultusunda emniyetli tırmanma sistemi de sağlanmaktadır.

 

Çatıüstü Poller

Galvanizli çelik poller çatı üzerine ya da özel olarak tasarlanmış çatıüstü temellere kimyasal dübel ya da mekanik dübellerle sabitlenmektedir