Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgit, ve jeotermal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Başlıca faydaları:

•             Doğada bulunan kaynakları kullanarak ihraç edilen pahalı yakıtların yerini alır.

•             Nükleer ve fosil kaynaklı yakıtlara kıyasla çevreye olumsuz etkileri çok daha azdır.

•             Elektrik üretim maliyeti çoğu konvansiyonel sistemlere yaklaşmıştır ve gitgide bu maliyet azalmaktadır.

•             Yakıt masrafı yoktur ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi yoluyla enerji elde edilmesi, artık dünyada pek çok yerde konvansiyonel metodlar ile enerji elde edilmesine tercih edilmektedir. 

MTS-Mitas Telekom Sistem rüzgar türbinlerini taşımak amaçlı direkler tasarlamakta ve imal  etmektedir.

Bunların yanısıra meteorololjik olarak rüzgar ile ilgili veri toplamak için kullanılan ölçüm direkleri de tasarlanıp imal edilmektedir.

Müşteri talebine göre Solar enerjili Uçak İkaz sistemleri de kulelerle birlikte aksesuar olarak temin edilmektedir.